Gabiónové koše

Aby bola záhrada schodná bez prekážok aj v nepriaznivom počasí a aby nedochádzalo k zbytočným zosuvom a zničeniu priestoru prívalovými dažďami, je potrebná tzv. stavebná časť záhrady. Tvoria ju neveľké architektonické stavby a technické prvky, napríklad schodiská z kameňa, chodníčky, dláždené povrchy, oporné múry a trvácne stavby ako jazierka, pergoly či altánky.

Wire Gabion Rock Fence. Metal Cage Filled With Rocks.

Múriky ako opora záhrady

Na spevnenie svahu alebo vytvorenie terás sa využívajú oporné múry či menšie múriky. To, aké sú pevné, závisí aj od stavebného a spojovacieho materiálu. Aby bol múr aj svah stabilný, je potrebné dbať na hmotnosť muriva, hĺbku založenia a dobré odvedenie vody v zásype.

Do pekne upravených záhrad sa hodia oporné múry z betónu či prírodného kameňa, ale aj z tvrdo pálených a mrazuvzdorných tehál, prípadne ich kombinácie. V prípade lomového kameňa je vhodné použiť žulu, rulu, syenit, vápenec alebo hutný pieskovec a na spojovací materiál napríklad cementovú maltu.

Gabiónové koše múriky zlacnia

Najdrahšou zložkou pri stavbe oporných múrikov je, pochopiteľne, vhodný kameň. Aby ste mohli použiť lacnejší druh, zaobstarajte si aj gabiónové koše. Tie väčšie v podobe blokov využijete aj na podchytenie a spevnenie svahov, a dokonca aj korýt vodných tokov. Gabiónové koše menších rozmerov sa najskôr namontujú na miesto určenia a až potom plnia lomovým kameňom. Môže však ísť aj o kombináciu kameňa z pohľadovej strany a zeminy z vnútornej.

Gabiónové koše sa ukladajú na už upravenú základovú škáru a konštrukcia, keďže je nepriepustná, nepotrebuje samostatný drenážny násyp. Výhodou je, že môžete do gabiónových košov použiť aj lacnejší kameň, ktorý na murované múry nie je vhodný.

Suché múriky bez malty

Na vytvorenie nenásilného prechodu medzi úrovňami sa skvele hodia suché múriky, pri ktorých sa dá využiť aj pôsobenie rastlín. Najlepšie vyzerajú kamenné múriky z neopracovaného kameňa kladeného nasucho. Tu je však vhodný výlučne kvalitný prírodný kameň a namiesto malty sa používa dobrá preosiata záhradná zemina, do ktorej sa zasadia skalničky. Samotný múrik je nutné odvodniť.

Foto: Bigstockphoto

Post Author: admin