Kompostovanie – prirodzená recyklácia odpadu, ktorá vám poskytne tú najúrodnejšiu pôdu

Kompostovanie sa stáva dôležitou súčasťou procesu nakladania s odpadmi a mnohí z nás si uvedomujú jeho výhody. Je to ekologická, ekonomická a tá neprirodzenejšia forma recyklácie, ktorá poskytuje ďalšie efektívne využitie vo forme kompostu. Aby ste kvalitné hnojivo získali čo najrýchlejšie, odporúča sa kompostovať v špeciálnych nádobách – kompostéroch.

_vyrn_24P_Eco-King_schwarz_03_frg_rgb-1

Kompostér urýchli beh času a pri dodržaní správneho postupu získate z odpadu tú najúrodnejšiu pôdu počas niekoľkých mesiacov.

Čo to je kompostovanie?

Kompostovanie napodobňuje biologické pochody, ktoré prebiehajú v pôde. Hovorí sa im humifikácia. Ide o rozloženie mŕtvej organickej hmoty rastlinného a živočíšneho pôvodu na humus čiže najúrodnejšiu a prirodzene prehnojenú zeminu.

Humifikačné pochody však potrebujú čas, a ten kompostér značne skracuje. V rámci svojich štyroch stien totiž pripraví maximálne vhodné podmienky, čím značne urýchli celý proces. Je konštruovaný tak, aby mikroorganizmy a bezstavovce, ktorí sú súčasťou humifikácie, mohli čo najľahšie a najefektívnejšie pracovať. Vďaka tomu vznikne kvalitný humus podstatne skôr ako prirodzeným rozkladom.

Čo patrí a nepatrí do kompostéra?

Vychádza sa z dvoch skupín odpadu: mäkký a vlhký zelený odpad (tráva, zvyšky zeleniny a ovocia) je bohatý na dusík, suchý a tvrdý hnedý odpad (vetvy, papier) zase na uhlík. Na spodok kompostu založíte vzdušnú vrstvu hnedého odpadu asi do výšky 15 cm. Ten umožní prevzdušnenie a odtekanie prebytočnej vody. Na ňu príde tenšia vrstva zelená, vysoká asi 5-7 cm. Ak chcete proces kompostovania urýchliť, spracujte vetvy v drviči alebo štiepkovači.

Kompost by mal mať pestré zloženie, dostatok vlahy (občas nutné zaliať, aby bol vlhký) a vzduchu (aspoň raz mesačne premiešať “hnedé” sa “zeleným”). Ak ste ho správne založili, začne sa do dvoch dní zahrievať činnosťou mikroorganizmov. Horúca fáza dosahuje teplotu viac ako 50 ° C a trvá rádovo dni až týždne. Dochádza pri nej k hygienizácii kompostu, pri ktorej sa likvidujú zárodky chorôb. Po túto dobu musíte kompost zásobovať ďalším materiálom, pretože bude tlením zosadať. Ak sa hmota správne nezahrieva, je treba ju zaliať alebo pridať materiál. Tlenie urýchli zrelý kompost, prípadne maštaľný hnoj.

Post Author: admin