Oceľové konštrukcie prinášajú možnosť výrazného skrátenia času výstavby a mnohé ďalšie výhody

Väčšina stavieb si vyžaduje svoj čas, kým môže byť plnohodnotne využiteľná. Vybudovanie základov, murovanie stien, stavba strechy a práce súvisiace s kompletizovaním výstavby potrvajú niekoľko mesiacov. Ak však potrebujete budovu čo najskôr a nemáte žiaden čas navyše, stavbu dokážete s tým správnym riešením výrazne urýchliť. A to prostredníctvom oceľových konštrukcií, s ktorými sa výrobné haly, dielne či administratívno – skladovacie priestory vybudujú behom niekoľkých týždňov.

frisomat

Viac času zaberú základy než nadzemná časť stavby

Konštrukcie stavieb s ocele prinášajú v prvom rade výhodu skrátenia doby stavby. Oveľa dlhšie než nadzemné práce dokonca trvá vybudovanie základu, ktorý musí byť dostatočne pevný, aby oceľ udržať. Odporúča sa klasická betónová platňa, ktorá je tou najlepšou podkladovou plochou pre oceľové konštrukcie. Samozrejme, možné je aj vybudovanie železobetónových pätníkov na ukotvenie hlavnej konštrukcie a vyplnenie ostatného podložného priestoru štrkom so zabezpečením odvedením vody. Práca na stavbe konštrukcie je potom už veľmi rýchla, často končí v priebehu niekoľkých dní.

Oceľ zabezpečí stálosť a životnosť stavby

Nespornou výhodou montovaných budov z ocele sú vlastnosti tohto kovového materiálu. Tie zaručujú stálosť a vysokú odolnosť stavby počas desiatok rokov. Oceľ je rokmi overená, stála a mechanicky odolná, napriek tomu, že niektoré oceľové prvky, ktoré obsahujú montované haly, sú veľmi tenké. Oceľ však bola spracovaná valcovaním za studena, čím aj tenké oceľové plechy nadobudli vysokú pevnosť a odolnosť.

Využitiu sa medze nekladú

Oceľové konštrukcie sú vysoko tvárne, a preto s nimi dokážete postaviť prakticky akúkoľvek budovu bez ohľadu na jej tvar a využitie. So správnym a profesionálnym návrhom sa obmedzenia nekladú. Konštrukcie sú vhodné ako na výrobné či skladovacie haly, poľnohospodárske budovy, servisy a dielne či dokonca sídla spoločností spájajúce výrobnú a skladovú funkciu s administratívnou.

Post Author: admin