Wire Gabion Rock Fence. Metal Cage Filled With Rocks.

Gabiónové koše

Aby bola záhrada schodná bez prekážok aj v nepriaznivom počasí a aby nedochádzalo k zbytočným zosuvom a zničeniu priestoru prívalovými dažďami, je potrebná tzv. stavebná časť záhrady. Tvoria ju neveľké architektonické stavby a technické prvky, napríklad schodiská z kameňa, chodníčky, dláždené povrchy, oporné múry a trvácne stavby ako jazierka, pergoly či altánky. Múriky ako opora […]