vplyv-filtracie-na-kvalitu-vody-v-zahradnom-jazierku

Vplyv filtrácie na kvalitu vody v záhradnom jazierku

Čistá voda v záhradnom jazierku je základný predpoklad pre jeho celkové zdravie a samozrejme aj zdravie rýb, ktoré v ňom žijú. Existuje viacero spôsobov ako prevádzkovať filtračný systém a tentokrát sa pozrieme na to, aké to sú a ktoré z nich sú ideálne. Prvú vec, ktorú je potrebné v tejto súvislosti spomenúť je, že priezračnosť […]